ဗဟုသုတ ဉာဏ်စမ်းလေးတွေဖြေရင်း
Honda Click ဆိုင်ကယ်
ရွှေသုံးကျပ်သားတို့လို
အလန်းစားဆုပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော် ဆက်တိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါ
+95

တစ်ရက်အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၉၉ ကျပ်သာ